Καναβός Μίλτος

Γεννήθηκε στην Αργιθέα Αγράφων και από το 1982 ζει μόνιμα στη Νέα Ιωνία με τη σύζηγό του και τα δύο τους παιδιά. 

Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Παιδαγωγικές Επιστήμες στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων. 

Εργάστηκε αρχικά στην ιδιωτική εκπαίδευση και από το 1984 υπηρέτησε τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Διετέλεσε διαδοχικά: 

  • Υποδιευθυντής Λυκείου, 
  • Διευθυντής Λυκείων,
  •  Διευθυντής Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), 
  • Προϊστάμενος 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Ιωνίας και 
  • Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, εξαντλώντας τη διοικητική εκπαιδευτική ιεραρχία. 

Υπήρξε μέλος της επιτροπής σύνταξης των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων στα οικονομικά μαθήματα των ΓΕΛ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). 

Είναι συγγραφέας του σχολικού βιβλίου “Σύγχρονες Συναλλαγές” των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). 

Είναι μέλος σε επιστημονικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους. 

Πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε από το 3ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας. 

Από το 2006 υπηρετεί τα κοινά και την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μας.