Κότσιας Αθανάσιος

Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Αμφίκλειας το έτος 1974. Υπηρέτησε στο Στρατό Ξηράς ως έφεδρος Αξιωματικός των Τεθωρακισμένων – Πεζοναυτών.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1979 ως Δόκιμος Πυροσβέστης και αποφοίτησε πρώτος (1ος ) στη σειρά του.

Αποφοίτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία και συγκεκριμένα από το τμήμα Ανθυποπυραγών το 1984. Είναι τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Απόφοιτος της Σχολής Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ). Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (Επιπέδου Μεταπτυχιακού) και της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας (Επιπέδου Μεταπτυχιακού).

Έχει διδάξει ως καθηγητής:

 • Στην Πυροσβεστική Ακαδημία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αξιωματικών και στο Τμήμα Επιμόρφωσης Ανωτέρων Αξιωματικών
 • Στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και
 • Στα Ι.Ε.Κ. Δασοπροστασίας

Ειδικός σε θέματα Διερεύνησης Δασικών Πυρκαγιών και Εντοπισμού Αρχικής Εστίας και Αιτίας των Πυρκαγιών (Εκπαιδευθείς από  United States Forest Service- Law Enforcement & Investigations).

Ειδικός σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Εκπαιδευθείς στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης).

Έχει διατελέσει για τέσσερα (4) έτη Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρέτησε στο Πυροσβεστικό Σώμα τριάντα δύο   ( 32 ) έτη εκ των οποίων τα είκοσι τρία (23) σε μάχιμες Υπηρεσίες όπου και του έχουν απονεμηθεί ηθικές και υλικές αμοιβές για εξαίρετες δραστηριότητες και ενέργειες που υπερβαίνουν το καλώς εννοούμενο καθήκον.

Επίσης του έχουν απονεμηθεί από τον  Πρόεδρο της  Δημοκρατίας  μετά από  πρόταση της Υπηρεσίας  τιμητικές διακρίσεις όπως:

α) ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα,

β) ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής,

γ) ο Ταξιάρχης της Τιμής  και

δ) Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα.

Κυριότερες Υπηρεσίες που υπηρέτησε:

 • Στο Ανακριτικό Γραφείο Αθηνών.
 • Στο Γραφείο Πυρασφαλείας Αθηνών.
 • Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ως σύνδεσμος Α.Π.Σ. – Υπουργού.
 • Στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών ως Διοικητής.
 • Στην Αθήνα ως Διοικητής Πυρ/κών Υπηρεσιών Αθηνών
 • Στην Κόρινθο ως Διοικητής της Π.Υ. Κορίνθου και ως Διοικητής Νομού
 • Στην Δυτική Αττική ως Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής.
 • Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ως Κλαδάρχης στον Κλάδο Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
 • Στο Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος ως Επιτελάρχης Α.Π.Σ.
 • Αφυπηρέτησε το έτος 2011 ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του και του απενεμήθη ο τίτλος του Επίτιμου Αντιστρατήγου – Επιτελάρχη Πυροσβεστικού Σώματος

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΌΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΏΜΟΝΑΣ σε θέματα:

 • Διερεύνησης Αστικών και Δασικών Πυρκαγιών & Εμπρησμών (εντοπισμός αρχικής εστίας, αιτίας, κατεύθυνσης πυρκαγιάς και εκτίμηση καταστροφών – ζημιών),
 • Ειδικός σε θέματα διερεύνησης εκρήξεων – εμπρησμών,
 • Ειδικός σε θέματα αξιολόγησης καλής λειτουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας,
 • Ειδικός σε θέματα αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα καθώς και εκτίμηση ζημιών.

Αξιολογητής Διαγωνισμών – Εξετάσεων του ΚΕ.ΜΕ.Α. – Ε.Ο.Π.Ε.Π. ( Κέντρο Μελετών Ασφαλείας ) Ι.Ε.Π.Υ.Α. ( Ιδιωτική Εταιρία παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας )