Λαζαρίδης Γιάννης

Προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρεσίας, στο τμήμα Επιστασίας, στο Κωνσταντοπουλειο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Δημοτικός Σύμβουλός από το 2006 έως και σήμερα. Διετέλεσα Πρόεδρός Εργαζομένων, εκλεγμένο μέλος στο Δοικητικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείο. Καθώς επίσης οργανωτικός γραμματέας και Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και σήμερα είμαι μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής.