Λευτάκης Αντώνης

Ο Αντώνης έχει καταγωγή απο τη Ζάκυνθο, είναι παντρεμένος με τη Μαρία, έχουν δύο τέκνα την Ελένη και το Στάθη και είναι μόνιμοι κάτοικοι Καλογρέζας Ν. Ιωνίας από το 2002.

Εργάζεται στον ευρύτερο Τραπεζοασφαλιστικό Τομέα της Οικονομίας από το 1988, με θητεία και εμπειρία από θέσεις ευθύνης σε Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρίες όπως η ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ALPHA Ασφαλιστική θυγατρικές της ALPHA Bank, ως P&C Line Manager στην AXA Ελλάδος, Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, Τεχνικός και Εκπαιδευτικός Σύμβουλος σε Οργανισμούς Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, στην AGM Hotels London ως επίσης, μέλος του ΔΣ σε Εμπορικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

Έχει ιδρύσει και διευθύνει τη συμβουλευτική επιχείρηση «AlphaLamda Consulting Agency» με αντικείμενο τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) και Διαχείριση Ζημιών (Loss Adjusting), ενώ παράλληλα αρθρογραφεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του Κλάδου και άλλα.

Είναι απόφοιτος του London Metropolitan University (LMU), του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), κατέχει πιστοποίηση Τύπου Α ́ Ασφαλιστικού Διαμεσολαβούντα από την Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και άλλες πιστοποιήσεις εξειδικευμένων γνώσεων από αναγνωρισμένους Φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Είναι επίσης μέλος του The Chartered Insurance Institute (CII) of London, π. μέλος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΣΑΕ), μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μέλος Ενώσεων και Σωματείων με Πολιτιστική και Κοινωνική δράση.