Σαρλής Βαγγέλης

Επώνυμο  / Όνομα

Οικογενειακή κατάσταση

Σάρλης Ευάγγελος του Νικολάου

Έγγαμος με ένα παιδί

 

Εκπαίδευση

Απόφοιτος Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας

Τίτλος διπλώματος

Διπλωματούχος  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός

και Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ.

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνική Σχολή)

 

Σεμινάρια

 

Τίτλος πιστοποιητικού

Επιθεωρητής Κτηρίων

Τίτλος πιστοποιητικού

Συντήρηση & Λειτουργία Η-Μ Εγκαταστάσεων

Τίτλος πιστοποιητικού

Διαγνωστική Θερμογραφία Η-Μ Εγκαταστάσεων

Τίτλος πιστοποιητικού

Απροβλημάτιστη Λειτουργία Η-Μ Εγκαταστάσεων

Τίτλος πιστοποιητικού

Επικοινωνία & Διαχείριση Πελατών

 

 

Μέλος σε Επιμελητήρια

Τ.Ε.Ε. και Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις

11ο Σώμα Πεζικού , Τρίπολη / Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας /

Ομάδα Στρατονομίας, Κώς / Επιλοχίας Τάγματος Στρατονομίας 951

 

Επαγγελματική πείρα

Από το 2000 έως 2015 έχω εργασθεί σε διάφορες θέσεις μεταξύ των οποίων καθηγητής ΙΕΚ, επιβλέπων μηχανικός, γενική επιστασία έργων,  μελετητής εγκαταστάσεων, τεχνικός σύμβουλος και πάντα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός. Από το 2015 έως και σήμερα έχω αναλάβει τη τεχνική διεύθυνση

σε μεγάλη τεχνική εταιρεία.

Email: sarlisvagelis@yahoo.gr