Τσομπάνογλου Φώτης

Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Εκκαθαριστής της πρώην δημοτικής επιχείρησης Δήμου Νέας Ιωνίας Δ.ΕΠ.Ε.Α, Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αυτοδιοίκησης Π.Ε.Τ.Α Α.Ε & Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Τ (Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπλασης των Τουρκοβουνίων) Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Ν.Π.Δ.Δ. με μέλη τους Δήμους, Φιλοθέη- Ψυχικό, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι.

Email: fotistsomp@gmail.com