Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος

Ο Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε το 1975 και μεγάλωσε στην Καλογρέζα, όπου ολοκλήρωσε το σύνολο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής του και κατοικεί έως σήμερα. Σπούδασε στο ΑΤΕΙ Πειραιά Ηλεκτρολόγος μηχανικός και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διαχείριση Απορριμμάτων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η επαγγελματική καριέρα του Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη ξεκίνησε το 1999. Ειδικότερα παρουσιάζει πολυετή εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης κατέχει θέσεις ευθύνης στην διαχείριση των παραπάνω έργων. Παράλληλα είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πανελλήνιου συνδέσμου επιχειρήσεων προστασίας περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και κατέχει την θέση του Αντιπρόεδρου αναπτύσσοντας πλούσια δράση σε θεσμικά θέματα που αφορούν την διαχείριση του περιβάλλοντος. Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.

Email: ccharalabidis@gmail.com