Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος

Γεννήθηκε το 1975 στην Καλογρέζα, όπου μεγάλωσε, πήγε σχολείο και κατοικεί έως σήμερα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ και κατέχει μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο (MSc) στην Διαχείριση Απορριμμάτων. Ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα το 1999. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέσεις ευθύνης στον τομέα Περιβάλλοντος και ειδικότερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της Διαχείρισης Απορριμμάτων. Σήμερα κατέχει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου σε Εταιρεία που λειτουργεί Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων και κατέχει θέση επικεφαλή project manager σε εισηγμένο όμιλο για Έργα Περιβάλλοντος, ενώ μετέχει ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες ανάπτυξης ανάλογων έργων. Λόγω της εξειδίκευσής του, έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του έγκριτου και γνωστού για το έργο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), αναπτύσσοντας πλούσια δράση σε θεσμικά θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Σκοπός της υποψηφιότητάς μου είναι να προσφέρω στην τοπική κοινωνία μας, με τις γνώσεις μου είτε στη Διοίκηση, είτε στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

Email: ccharalabidis@gmail.com