Αδάμος Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέα Ιωνία, που κατοικεί μέχρι και σήμερα.

Εργάζεται σε Μεγάλη Αλυσίδα Τροφίμων

Email: