Αναμουρλόγλου Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος απο το 2010

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 2014-2018

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω

Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Δίκαιο

Νομικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα.

Email: anamourloglou.ch@gmail.com