Ερωτήματα για την κατάσταση στην παιδική χαρά της πλατείας υγείας και για το πρόβλημα με το ζεστό νερό στο Δημοτικό στάδιο, υπέβαλε ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης  “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”, Παναγιώτης Μανούρης, προς τη Δημοτική αρχή, στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην παιδική χαρά, που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο ατύχημα. Ιδίως η τραμπάλα που είναι κατεστραμμένη και πρέπει να αλλαχθεί άμεσα.

Επίσης στο Δημοτικό Στάδιο, για αρκετό διάστημα, υπάρχει πρόβλημα με το ζεστό νερό.

Η Δημοτική αρχή, δεν γνώριζε την έκταση του προβλήματος στην παιδική χαρά και υποσχέ-θηκε να δει άμεσα το πρόβλημα και να το λύσει.

Για το θέμα του ζεστού νερού στο στάδιο, είπε ότι το πρόβλημα είναι στο μηχάνημα του νερού, δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα γεωθερμίας που υλοποιείται το τελευταίο διάστημα και υποσχέθηκε ότι θα δοθεί λύση το συντομότερο δυνατό.

Η παρέμβασή μας, μέσω των ερωτήσεων που υποβάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε άμεσα αποτελέσματα, με αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων και αντιμετώπιση των προβλημά-των από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.