Παναγιώτης Μανούρης, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης “Δημιουργία Αλληλεγγύη”, είχε υποβάλει ερώτηση στις 12 Ιουνίου 2018 για τον κίνδυνο καταστροφής του Αδριάνειου υδραγωγείου και τον αναγκαίο καθαρισμό του γύρω χώρου. Το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική αρχή, ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Ηρακλής Γκότσης, είχαν δηλώσει ότι είναι θέμα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ότι αυτή σταμάτησε τα έργα συντήρησης στο χώρο και ότι απαγορεύει τον καθαρισμό πέρα από ένα σημείο στον Δήμο.

Φυσικά το σεβαστήκαμε, αν και θέλαμε την άμεση συντήρηση του μνημείου για ευνόητους λόγους και τον καθαρισμό του χώρου σε όλη την έκτασή του, γιατί είναι σημαντικός για την πόλη μας τη Νέα Ιωνία.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 όμως, ακούσαμε άλλα για το Αδριάνειο. Για στήριξη από το Πράσινο Ταμείο, για χρήματα που θα δώσει ο Δήμος στην αρχαιολογική υπηρεσία μέσα από πρόγραμμα χρηματοδότησης για το έργο αυτό και τη συντήρησή του, και κάποια άλλα ομολογουμένως θετικά.

Αρχή μας είναι να στηρίζουμε τις θετικές πρωτοβουλίες, πόσο μάλλον  όταν προέρχονται μετά από δικές μας επισημάνσεις. Σε κάθε περίπτωση, σωστό είναι να ενημερώνεται εγκαίρως  το Δημοτικό συμβούλιο για να γίνεται παραγωγικότερη, ως προς τις προτάσεις, συζήτηση, αλλά και να βοηθάει όπου μπορεί την εκάστοτε δημοτική Αρχή για έργα ουσίας.

Εκτός αν οι προεκλογικές κινήσεις καθοδηγούν πλέον τη Δημοτική αρχή και όχι έστω κάποιο ελάχιστο πρόγραμμα.