Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, ο επικεφαλής της παράταξης Παναγιώτης Μανούρης συμμετείχε στην εκδήλωση “Πληρώνω όπως Πετάω: ελληνικές εμπειρίες και ευρωπαϊκές πρακτικές” που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).
Στην εκδήλωση αυτή, που είναι η πρώτη στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας και του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την Ένωση Πόλεων και Περιφερειών της Ευρώπης για την Ανακύκλωση και την αειφόρο διαχείριση πόρων, συζητήθηκαν οι προκλήσεις, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εφαρμογές του συστήματος Πληρώνω Όπως Πετάω, το οποίο αφορά ένα διαφορετικό σύστημα χρέωσης των δημοτικών τελών στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, το οποίο και θα αποτελεί οικονομικό κίνητρο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων τους και την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Στόχος του συστήματος είναι να αυξηθεί η χωριστή συλλογή απορριμμάτων, να μειωθεί η κατά κεφαλή παραγωγή υπολειμματικών αποβλήτων και να ενισχυθεί το ποσοστό ανάκτησης, με ταυτόχρονη μείωση του μέσου κόστους διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων.
Μεταξύ των ομιλητών ο Αντώνης Μαυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος D-Waste, πρώην Πρόεδρος της ISWA και ο Μιλτιάδης Καβράκος, Διευθυντής Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης και συμμαθητής του Παναγιώτη Μανούρη από τα σχολικά τους χρόνια.

 

 

Tags: