Προς: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέας Ιωνίας κ. Χρήστο Αναμουρλόγλου

Θέμα: Ερώτηση για τη χρήση των κάδων ανακύκλωσης.
Κύριε Πρόεδρε 
Διαπιστώσαμε ότι κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται ως κάδοι απορριμμάτων και αυτό είναι γνωστό στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου οι συνδημότες μας να εμπεδώσουν την χρησιμότητα της ανακύκλωσης, και τα αποτελέσματα ήσαν ικανοποιητικά.
Η παρούσα κατάσταση εγκυμονεί τον κίνδυνο να ανατραπεί η συνειδητή συμμετοχή των συνδημοτών μας στην ανακύκλωση και να διευρυνθεί η χρήση των μπλε κάδων, σαν απλών πράσινων κάδων για σύμμεικτα απορρίμματα.
Παρακαλούμε τον κ. Δήμαρχο να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, για πιο λόγο γίνεται τέτοια χρήση των μπλε κάδων και αν προτίθεται: αφενός να λάβει μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η σωστή χρήση των κάδων ανακύκλωσης, αφετέρου να ενεργήσει άμεσα για την εγκατάσταση πράσινων κάδων απορριμμάτων.
Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”

ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ