Σε σοβαρό πρόβλημα για την σχολική κοινότητα της Νέας Ιωνίας εξελίσσεται η έλλειψη  τραπεζοκόμων στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της πόλης μας.

Το Υπουργείο Παιδείας, δεν φρόντισε ως όφειλε, από το 1997 που άρχισαν να λειτουργούν για πρώτη φορά τα Ολοήμερα σχολεία, για την πρόσληψη του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τήρηση εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας για την παροχή γεύματος στους μαθητές. Με αποτέλεσμα οι συνθήκες σίτισης στο Ολοήμερο, να είναι ανεπαρκείς και επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Υπάρχουν γνωμοδοτήσεις νομικών συμβούλων και του Συνηγόρου του Παιδιού σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο των παιδιών κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες.

Έτσι εδώ και  χρόνια, αναγκάζονται οι γονείς να δίνουν από την τσέπη τους, σύμφωνα με καταγγελίες Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, 10-15 ευρώ σε κάθε παιδί  ανά μήνα -όσο και αν ακούγεται απίστευτο- για να εξασφαλιστεί το ποιος θα κάνει την απλή κίνηση να «ζεστάνει» το φαγητό των μικρών παιδιών για να μη μείνουν νηστικά.

Τώρα, λόγω κρίσης, το ποσό έχει μειωθεί στα 5 με 10 ευρώ. Αν και αυτό ποικίλλει, όπως εξηγούν οι γονείς, καθώς εξαρτάται από το πόσα παιδιά είναι σε κάθε τμήμα του ολοήμερου.

Σήμερα το πρόβλημα διογκώνεται γιατί έρχεται και το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» που στόχο έχει, την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

Οι Διευθυντές Π.Ε. πρέπει να επιβλέπουν την υλοποίησή του στα εν λόγω σχολεία και ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης έχουν την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Προγράμματος.

Έτσι με το άρθρο 245 του Πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 15/1/2018 στη Βουλή, ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς και η «επίβλεψη των σχολικών γευμάτων». Η παραπάνω ρύθμιση αλλά και τα όσα προβλέπονται στην ΥΑ Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/03-11-2017 για τα “Σχολικά Γεύματα”, υποβαθμίζουν το ρόλο των εκπαιδευτικών, που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο για το οποίο έχουν προσληφθεί και απαιτούν από αυτούς να εκτελούν καταρχήν χρέη τεχνολόγων τροφίμων, πραγματοποιώντας ελέγχους για την ποιοτική κατάσταση των γευμάτων, και στη συνέχεια χρέη τραπεζοκόμων με προετοιμασία των μαθητών και των αιθουσών διδασκαλίας για την παροχή γεύματος, σερβίρισμα-διανομή των γευμάτων στους μαθητές .

To προηγούμενο διάστημα οι τραπεζοκόμοι πληρώνονταν στα περισσότερα σχολεία  από  τους συλλόγους γονέων, ενώ σε κάποια άλλα πλήρωναν οι σχολικές επιτροπές. Το υφιστάμενο όμως νομικό πλαίσιο απαγορεύει ακόμα και την 9μηνη σύμβαση εργασίας, μέσω Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, όπως γίνεται με τους καθαριστές των σχολικών μονάδων.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα :

– Στη συνολική θεσμική αντιμετώπιση του προβλήματος, με την τοποθέτηση σε όλες τις σχολικές μονάδες βοηθητικού προσωπικού (Τραπεζοκόμων), το οποίο οφείλει να είναι εφοδιασμένο με ειδικό πιστοποιητικό υγείας και να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αφορά στις βασικές αρχές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

– Να υπάρξει έκτακτη κρατική χρηματοδότηση στις σχολικές επιτροπές με το ποσόν που απαιτείται, όπως γίνεται με τις καθαρίστριες με σύμβαση έργου, τους σχολικούς φύλακες και τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

O εκπαιδευτικός – επιστήμονας – παιδαγωγός  να είναι επιφορτισμένος μόνο  με την αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών.

Ο γονιός να μην πληρώνει ούτε ένα ευρώ για τη λειτουργία του σχολείου είτε αυτό είναι γραφική ύλη είτε αμοιβή για τραπεζοκόμο.

Κωνσταντίνα Σιμωνετάτου-Καλέμη
Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής,
Εκπρόσωπος της Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»
με επικεφαλής τον Υποψήφιο Δήμαρχο Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη

Tags: