Το εξώδικο του Υποψηφίου Δημάρχου Παναγιώτη Μανούρη.
Θα ακολουθήσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαστικά μέτρα κατά των συκοφαντών.
Επισυνάπτουμε το πλήρες κείμενο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Παναγιώτη Μανούρη του Παντελή, εκπαιδευτικού,

υποψηφίου Δημάρχου Νέας Ιωνίας Αττικής

ΚΑΤΑ

 

  • Των (α) Εμπορικής (Ανώνυμης) Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΜΕ ΑΕ»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ερατοσθένους, αριθμός 1, κι εκπροσωπείται νόμιμα, και (β) Ιωάννη Φιλιππάκη του Νικολάου, εκδότη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ερατοσθένους, αριθμός 1, υπό την ιδιότητα αμφοτέρων μεν (των «α» και «β») ως ιδιοκτητών, άλλως εκδοτών της ημερήσιας εφημερίδας με την ονομασία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», του δε υπό «β» και ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ανωτέρω (υπό «α») εταιρείας και νομίμου εκπροσώπου αυτής, και
  • Των (α) Νικολάου Χαβούτη του Μιχαήλ, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ανωτέρω (υπό «1/α») εταιρείας και νομίμου εκπροσώπου αυτής, (β) Δημητρίου (Δημήτρη) Ριζούλη, ως διευθυντή της ανωτέρω (υπό «1») εφημερίδας, (γ) Νικολάου (Νικου) Ελευθέρογλου, ως διευθυντή της ίδιας εφημερίδας, (δ) Αποστόλου (Αποστόλη) Αντωνόπουλου, ως υπευθύνου κυκλοφορίας της ίδιας εφημερίδας, (ε) Μαρίας Παναγιώτου, ως αρχισυντάκτριας της ίδιας εφημερίδας, και (στ) Σπυρίδωνος (Σπύρου) Μουζακίτη, ως αρχισυντάκτη της ίδιας εφημερίδας, απάντων κατοίκων Αθηνών, οδός Ερατοσθένους, αριθμός 1 (γραφεία έδρας της υπό «1/α» εταιρείας)

 

 

Όπως προφανώς κάλλιστα γνωρίζετε ένεκα της ανωτέρω ιδιότητας εκάστου εξ υμών, την 10.05.2019, δημοσιεύθηκε στο φύλλο με αριθμό «2.463» της έντυπης έκδοσης της ανωτέρω εφημερίδας σας, ειδικότερα δε στη σελίδα «11» αυτού, ταυτόχρονα δε, αναρτήθηκε στον ιστότοπο (website) που διατηρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimokratianews.gr/, ένθα η ύλη της ανωτέρω εφημερίδας σας αναπαράγεται ηλεκτρονικά, στη στήλη υπό τίτλο «Πολιτική» και στις δύο περιπτώσεις, ολοσέλιδο κείμενο (δημοσίευμα) ανωνύμου συντάκτη, με πηχυαίο τίτλο «Μέγα μυστήριο με τον εκλεκτό της Αννούλας» και υπότιτλο «Περίεργη διακομματική στήριξη σε υποψήφιο δήμαρχο που ερευνάται για κακοδιαχείριση»· κείμενο, το οποίο αποκρούω λέξη προς λέξη και στο σύνολο αυτού, ως ψευδές και συκοφαντικό, επιπρόσθετα δε βαρύτατα προσβλητικό της τιμής, υπόληψης και προσωπικότητάς μου. Μετά ταύτα, με την εντονότατη διαμαρτυρία μου για την εν λόγω προσβολή που υφίσταμαι, καθώς και τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου που απορρέει εντεύθεν, σας καλώ δια της παρούσης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο Μόνο, παρ. 5 του ν. 1178/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 4356/2015 και ισχύει) να αποκαταστήσετε την ανωτέρω προσβολή, σύμφωνα με τα αντιστοίχως ευθύς κατωτέρω στο παρόν αναφερόμενα. Ορισμένως δε, για την αποκατάσταση της ανωτέρω παράνομης εις βάρος μου προσβολής, σας καλώ, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως της παρούσας, να προβείτε σε (1ον) δημοσίευση στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας σας με την ονομασία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» σε ολοσελίδη μορφή, καθώς και (2ον) ανάρτηση στον ιστότοπο (website) που διατηρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimokratianews.gr/, στη στήλη υπό τίτλο «Πολιτική» σε αμφότερες τις περιπτώσεις, κειμένου  με το εξής επί λέξει περιεχόμενο:

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΟΥΡΗ

 

Την 10.05.2019 δημοσιεύθηκε στη σελίδα «11» και στη στήλη υπό τίτλο «Πολιτική» του φύλλου με αριθμό «2.463» της εφημερίδας μας, ταυτόχρονα δε αναρτήθηκε στον ιστόποπό μας, κείμενο (δημοσίευμα), αναφερόμενο στον Υποψήφιο Δήμαρχο Νέας Ιωνίας Αττικής Παναγιώτη Μανούρη, το οποίο φέρει πηχυαίο τίτλο «Μέγα μυστήριο με τον εκλεκτό της Αννούλας» και υπότιτλο «Περίεργη διακομματική στήριξη σε υποψήφιο δήμαρχο που ερευνάται για κακοδιαχείριση» και συνιστά, στο σύνολό του, μη νόμιμη προσβολή της τιμής, υπόληψης και προσωπικότητάς του.

 

Η μη νόμιμη προσβολή που υφίσταται ο Παναγιώτης Μανούρης στην τιμή υπόληψη και προσωπικότητά του από το ανωτέρω δημοσίευμα, έγκειται, ειδικότερα, στο γεγονός, ότι σ’ αυτό διαλαμβάνονται αναλήθειες ικανές να προκαλέσουν αδίκως στους αναγνώστες μας ηθική απαξίωση για του παραπάνω θιγόμενου προσώπου. Έτσι, ειδικότερα και εστιάζοντας στα κυριότερα ζητήματα που τούτο αφορά, με το ανωτέρω δημοσίευμα: 

 

(Α) Εμφανίζεται αναληθώς, ότι ο Παναγιώτης Μανούρης ήταν διορισμένος επί σειρά ετών Διευθύνων Σύμβουλος στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με την επωνυμία «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» (ΝΠΙΔ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και παρέμεινε στη θέση αυτή κατά την περίοδο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, ως προσωπική επιλογή της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου·  ενώ, το αληθές είναι, πως απεναντίας, ο σχετικός διορισμός του έγινε μετά από την τήρηση σχετικής διαδικασίας επιλογής, η οποία προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία και βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, όπως αυτά αξιολογήθηκαν αρμοδίως.

 

(Β) Εμφανίζεται αναληθώς, ότι ο Παναγιώτης Μανούρης ερευνάται από την ελληνική Δικαιοσύνη και αντιμετωπίζει αντίστοιχες νομικές εκκρεμότητες για σειρά σκανδάλων που έχουν σχέση με την κακοδιαχείριση κονδυλίων ύψους 100.000.000 ευρώ ανά έτος κατά την άσκηση των ανωτέρω (υπό «Α») καθηκόντων του, ως Διευθύνοντος Συμβούλου του ΝΠΙΔ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ, περισσότερα από τα οποία προέρχονται από εθνικούς πόρους, δηλαδή από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου· ενώ, το αληθές είναι, πως  απεναντίας, ουδεμία απολύτως τέτοια δικαστική έρευνα εις βάρος του Παναγιώτη Μανούρη υφίσταται η έχει ξεκινήσει οποτεδήποτε.

 

(Γ) Εμφανίζεται αναληθώς, ότι ο Παναγιώτης Μανούρης φέρεται, σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) να εμπλέκεται, υπό την ανωτέρω (υπό «Α») ιδιότητα του, ως Διευθύνων Σύμβουλος του ΝΠΙΔ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σε υποθέσεις παράνομων ενεργειών, οικονομικών ατασθαλιών, αδιαφανούς διαχείρισης, διαπλοκής και διαφθοράς· ενώ, το αληθές είναι, πως  απεναντίας, οι ανωτέρω εκθέσεις απλώς εντοπίζουν διοικητικές δυσλειτουργίες του εν λόγω ΝΠΙΔ και υποδεικνύουν τρόπους αντιμετώπισής τους, χωρίς μάλιστα να τις αποδίδουν καν σε πράξεις ή παραλείψεις του Π. Μανούρη. Και, τέλος,

 

(Δ) Εμφανίζεται αναληθώς, ότι ο Παναγιώτης Μανούρης τυγχάνει αθέμιτα ευμενούς μεταχείρισης από την Κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς, ειδικότερα η εν λόγω ανώτατη κρατική λειτουργός, προκειμένου να καταστήσει εφικτή και να διευκολύνει την ανεμπόδιστη συμμετοχή του Π. Μανούρη στην πολιτική ζωή, παραλείπει, κατά παράβαση των καθηκόντων της, να κινήσει νόμιμες διαδικασίες αρμοδιότητάς της, δηλαδή ποινικού χαρακτήρα εις βάρος του, για όσα αντιστοίχως αναφέρονται παραπάνω (υπό «Β» και «Γ»)· ενώ, το αληθές είναι, πως  απεναντίας, ουδεμίας απολύτως εύνοιας εκ μέρους της  Κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου απολαμβάνει ο Π. Μανούρης.

 

Μετά ταύτα και σε συνέχεια σχετικής διαμαρτυρίας του  Παναγιώτη Μανούρη, ανακαλούμε ρητώς το ανωτέρω προσβλητικό για την τιμή, υπόληψη και προσωπικότητά του δημοσίευμα.»

 

Επίσης, σας δηλώνω, ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας, ήτοι άρνησης ή παράλειψής σας να προβείτε στις ανωτέρω επιβεβλημένες για την αποκατάστασή μου ενέργειες (έντυπη δημοσίευση και ηλεκτρονική ανάρτηση) εντός της αντίστοιχης προθεσμίας, θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προστασία των εν γένει δικαιωμάτων μου προς πάσα κατεύθυνση.

 

Τέλος, σας καλώ να απέχετε από τέτοιες πράξεις προσβολής της τιμής, υπόληψης και προσωπικότητάς μου στο μέλλον, με την ταυτόχρονη δήλωσή μου, ότι, σε περίπτωση υποτροπής, θα πράξω και πάλι όλα τα νόμιμα.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς κατά των οποίων η παρούσα στρέφεται, αντιγράφοντάς την ταυτόχρονα ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

Αθήνα, 14.05.2019

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σόλωνος 18, Αθήνα

Τηλ. 210 / 362 45 68 – 360 78 18