Με το υπ. αριθμ. 17630/30-7/2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας καταστήσαμε σαφές ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι η διάλυση ενός Ν.Π.Δ.Δ. σαν τον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου μας , είναι από φαιδρό έως ύποπτο ότι επιχειρείται να συζητηθεί ως τελευταίο θέμα της τελευταίας -προ θέρους- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Αυγούστου.

Με έκπληξη διαβάσαμε το ενημερωτικό σημείωμα της Δημάρχου, που εστάλη σήμερα (μετά τη 1.00 το μεσημέρι) στο οποίο μας εξηγεί ότι ο μόνος λόγος διάλυσης του Ν.Π.Δ.Δ.. άρον – άρον (με συζήτηση προφανώς τα χαράματα της Τρίτης) είναι ότι έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων να μεταφερθούν στο Δήμο.

· Χαρακτηριστικό δείγμα έλλειψης στρατηγικής, χωρίς καμία εξήγηση σε τι θα βελτιώσει στη λειτουργία του Δήμου η απορρόφηση του Ο.Π.Α.Ν.
· Καμία εξήγηση για τη μετατροπή ενός Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί με βάση τις αρχές της αποκέντρωσης (βασικές αυτοδιοικητικές αρχές) σε Διεύθυνση του Δήμου
· Τι εμποδίζει άραγε το Ν.Π.Δ.Δ. να είναι και στελεχωμένο και με επαρκείς πόρους;
· Στο Δήμο θα λυθούν αυτόματα τα όποια προβλήματα; Πώς;
· Γιατί καταργείται ένα Ν.Π.Δ.Δ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετέχουν Αθλητικοί και Πολιτιστικοί φορείς του τόπου μας;

Αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν σε μία Ειδική Συνεδρίαση. Εν τούτοις, η Δήμαρχος τα αντιμετωπίζει με τη γνωστή της προχειρότητα. Η αιτία είναι προφανής: άγρα ψήφων και προώθηση “ημετέρων” σε θέσεις ευθύνης.

Κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αν προσχωρήσουμε στη λογική της συγκέντρωσης όλων των Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο, τότε ίσως αργότερα πρέπει όποιος Δήμος δεν λειτουργεί καλά να γίνεται παρελκόμενο και να τον απορροφά το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ασκείται επιπόλαια από ανθρώπους που δεν ξέρουν την ιστορία της. Ο συγκεντρωτισμός οδηγεί ενίοτε στις αλήστου μνήμης εποχές που η Αυτοδιοίκηση αποτελούσε μία απλή Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως παράταξη επιμένουμε πως το θέμα λόγω της σπουδαιότητας του πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αμέσως μετά τον Αύγουστο.

Για την παράταξη “Δημιουργία Αλληλεγγύη”
Ο Επικεφαλής
Παναγιώτης Μανούρης