Άμεσες ενέργειες που να διασφαλίζουν την υγεία των παιδιών που φοιτούν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας και μέτρα προστασίας του κτηριακού συγκροτήματος από τις
οχλήσεις που προκαλούν τα έργα στο Οικοδομικό Τετράγωνο 150 αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.
Το γεγονός έθεσαν ως ζήτημα Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης και γονείς των παιδιών που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.
Από την μείζονα αντιπολίτευση ο Επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» Παναγιώτης Μανούρης τοποθετήθηκε και πρότεινε άμεσα να σταματήσουν οι εργασίες στο
εργοτάξιο και να δοθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από την σύμβαση του εργολάβου με την περιφέρεια για να γίνει σαφές αν τηρούνται στο ακέραιο.
«Οι εργασίες μπορούν να συνεχιστούν μόνο όταν σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μανούρης.
Το θέμα μετά από αρκετή συζήτηση τέθηκε σε ψηφοφορία και η πλειοψηφούσα παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη» του Παναγιώτη Μανούρη και οι σύμβουλοι τόσο του εισηγητή κ.
Κατημερτζόγλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» όσο και η κα Βάσιλα από την «Εκτός Σχεδίου» ψήφισαν ακριβώς αυτή την πρόταση ενώ ο η παράταξη του κ. Γκότση ψήφισε λευκό και η
παράταξη της κας Θωμαϊδου καταψήφισε, με το σκεπτικό ότι οι συνθήκες ασφαλείας πληρούνται και δεν πρέπει να σταματήσουν οι εργασίες.
Από την πλευρά μας ως παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη» θέλουμε να βεβαιώσουμε γονείς και εκπαιδευτικούς ότι θα εξετάσουμε αν η απόφαση του Δ.Σ. έχει εκτελεστεί καθώς
η ανησυχία και τα παράπονα των γονέων συνεχίζονται.
Σημειώνουμε δε, ότι την επόμενη ημέρα της συνεδρίασης, όταν ήρθε η Υπουργός Παιδείας για άλλον λόγο στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν της τέθηκε καν το θέμα ως ουσιώδες από την
Δημοτική Αρχή, παρ’ ότι θα ήταν ιδανική ευκαιρία να ζητηθεί η συνδρομή της Υπουργού για να βρεθούν οι πλέον κατάλληλες λύσεις.  Η κα Δήμαρχος έμεινε μόνο σε φωτογραφίες και
εθιμοτυπικές συζητήσεις.