Βρισκόμαστε σε μια περίοδο παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης, με έκδηλη και δικαιολογημένη την ανησυχία για την πορεία της εκπαιδευτικής χρονιάς και τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Καμιά κίνηση από την πλευρά του Δήμου , ώστε να διευκολύνετε τις αδύνατες οικονομικά οικογένειες.

Υπάρχουν μαθητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν μέσα από δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop) σε αυτή την διαδικασία.
Έχουμε θέσει το θέμα από τον προηγούμενο Απρίλη και δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να κρύβεται πίσω από αβελτηρίες του Υπουργείου Παιδείας.

Απαιτούμε την άμεση παράδοση, με βάση τα πλήρη στοιχεία, που έχετε ήδη στα χέρια σας, από τους Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων  των απαραίτητων Η/Υ στους μαθητές που δεν έχουν την δυνατότητα  να αγοράσουν. Έχετε φορτώσει ένα τεχνικό Πρόγραμμα με φτιασιδώματα Δημοτικών κτιρίων την ώρα που οι πολίτες και η αγορά έχει απόλυτη ανάγκη από άλλες παρεμβάσεις.

Ανοίξτε αυτιά, μάτια και προπάντων καρδιά και κάντε το χρέος και καθήκον σας απέναντι στους πολίτες.

Σήμερα το βράδυ κα Δήμαρχε τόσο οι Επικεφαλής αλλά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκπαιδευτικοί και μη, μπορούν να σας κατευθύνουν να πράξετε το σωστό  αν πετάξετε στην άκρη τον εγωισμό και την φιλαυτία σας

Για την Δημοτική Παράταξη “Δημιουργία Αλληλεγγύη”

Παναγιώτης Μανούρης