Επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι προτάσεις μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου από το νέο νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση (βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου) που προωθεί  το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως είχαμε εγκαίρως ανακοινώσει στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Πρόγραμμα της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» για τη Νέα Ιωνία, η σύγχρονη φιλοσοφία για την διαχείριση των απορριμμάτων προβλέπει:

–           Τα απόβλητα συσκευασιών να συλλέγονται πλέον χωριστά σε 4 γραμμές διαλογής (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί)

–          Δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή «πληρώνω όσο πετάω»)

–          Επιβάλλονται υψηλότερα τέλη ταφής στους δήμους που οδηγούν τα απόβλητά τους στην ταφή, με στόχο να αλλάξει αυτή η πρακτική. Αντιθέτως, οι δήμοι που δεν «θάβουν» απόβλητα θα αποζημιώνονται.

–          Όλα τα νέα κτίρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής αποβλήτων για 4 χωριστά ρεύματα

–          Μεταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις επιχειρήσεις που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι Δήμοι της χώρας στο εξής μπορούν:
– Να θεσμοθετήσουν  δυνατότητα  της αρχής «Πληρώνω όσο Πετάω» για τους δημότες.
– Να εφαρμόσουν αντίστοιχα τέλη  στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα βιοαπόβλητα.
– Να αναπροσαρμόσουν το τέλος ταφής  των αποβλήτων, που θα χρηματοδοτεί μέσω του Πράσινου Ταμείου δράσεις των Ο.Τ.Α. για το περιβάλλον και τη διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση και την καινοτομία στη διαχείριση των αποβλήτων.
– Να θεσπίσουν την υποχρέωση μεγάλων βιομηχανιών να οδηγούν τα απόβλητα τροφίμων σε μονάδες επεξεργασίας.
– Να ενισχύσουν και να επεκτείνουν το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.
– Να επιβάλλουν  πρόβλεψη ύπαρξης χώρου για τον εξοπλισμό ξεχωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στις νέες οικοδομές.
Η Νέα Ιωνία με βάσει τα τρέχοντα δεδομένα της στον τομέα των αποβλήτων χρεώνεται με €55,5 ανά τόνο αποβλήτων για το 2021, έχοντας αξιολογηθεί με ποσοστό μείωσης εισφοράς στο 5%, με βάση τις μικρές ποσότητες ανακύκλωσης που πέτυχε το τελευταίο διάστημα.

 Ο Δήμος μας αν δεν προωθήσει άμεσα δράσεις ανακύκλωσης στην πόλη και αν δεν πείσει τους Δημότες για τα οφέλη αυτής της πρακτικής, θα κληθεί να πληρώσει το 2021 περίπου €1.550.000 εισφορές για τα απορρίμματά του. Ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, δεδομένων των συρρικνωμένων πόρων της Αυτοδιοίκησης.
Η Δημοτική Αρχή οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κινητοποιήσει  με κάθε πρόσφορο μέσο Επιχειρήσεις και Δημότες, στη λογική της Ανακύκλωσης, ενημερώνοντας  και εφαρμόζοντας όλες τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου.

Τα αστικά απόβλητα είναι αξιοποιήσιμη πηγή ενέργειας και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να μειώσουν τη ρύπανσης και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μέσω της Ανακύκλωσης.  Σε διαφορετική περίπτωση τόσο οι αρμόδιες Αρχές, όσο και ο ίδιος ο πλανήτης με την επιβαρυμένη ατμόσφαιρά του, θα μας στείλουν αργά ή γρήγορα  το …λογαριασμό.

Του Παναγιώτη Μανούρη, επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»