Η 15η και 16η “ειδική” συνεδρίαση προτείνεται από τη Δημοτική Αρχή να γίνει πάλι διά περιφοράς, την ώρα που τα θέματα από μόνα τους (προϋπολογισμός έτους για το 2021) λόγω της σοβαρότητας τους εγείρουν πληθώρα ερωτημάτων και χρήζουν διευκρινίσεων.
Η εκπρόσωπος των εργαζομένων με επιστολή της ήδη εξέφρασε τη διαμαρτυρία της και ζήτησε αναβολή της συνεδρίασης και διεξαγωγή με τηλεδιάσκεψη.
Η παράταξη “Δημιουργία Αλληλεγγύη” συντάσσεται με την άποψη πως οι συνεδριάσεις του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. πρέπει να γίνονται με τηλεδιάσκεψη, όπως λειτουργούν όλα τα συλλογικά όργανα και οι διοικήσεις, διαρκούσης της πανδημίας, προκειμένου να γίνεται διάλογος και να λαμβάνονται οι αποφάσεις μετά από συζήτηση.