Στην ιστορία της πόλης μας το ζήτημα της ονομασίας ή της μετονομασίας οδών και πλατειών, έχει απασχολήσει αρκετές φορές το Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2021, αποφασίστηκε η μετονομασία της οδού “Αγία Όλγα” σε “Θεόδωρου Κωνσταντοπούλου” και της μετονομασίας της οδού “Θεόδωρου Κωνσταντοπούλου” σε “Αλίκης Περρωτή Κωνσταντοπούλου”.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων της χώρας περιλαμβάνεται η ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών καθώς και η αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας αποτελεί κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα, εκχωρημένη στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση,

Όπως αναφέρει σε σχετική εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών “έχει προεχόντως μη τοπικό χαρακτήρα, καθ` όσον δύναται να αφορά και εις τους κατοίκους άλλων περιοχών ή και ολοκλήρου της Χώρας, διότι ή εν λόγω ονομασία ή μετονομασία οδών ή πλατειών, συνδέεται πολλάκις προς γενικότερων ζήτημα τής απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κλπ., ή της διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων ευρυτέρας σημασίας”.

Άρα η ονομασία ή μετονομασία οδών λειτουργεί και συμβολικά, μεταδίδοντας αξίες και νοήματα στην καθημερινότητα των δημοτών και συνακόλουθα αποδίδοντας τιμή σε πρόσωπα ή ιστορικά γεγονότα.

Ένα τέτοιο πρόσωπο-σύμβολο είναι και ο Μίκης Θεοδωράκης, προσωπικότητα παγκόσμιας αποδοχής. Από τις θετικά πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας , που η ζωή και το πνευματικό του έργο στο πέρασμα των χρόνων τον έχουν κατατάξει δίκαια και αντικειμενικά στο πάνθεο των αθανάτων.

Η διατήρηση της μνήμης του Μίκη Θεοδωράκη τέτοιων προσωπικοτήτων είναι ένας τρόπος να κρατήσουμε κοντά μας ό,τι δεν πρέπει να λησμονηθεί.

Για τον σκοπό αυτό και σε απόδοση τιμής από τον Δήμο μας στον μεγάλο σύγχρονο Έλληνα μουσικοσυνθέτη , πολιτικό και επαναστάτη προτείνουμε να μετονομαστεί οδός της πόλης μας με το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη .

Προτείνουμε ενδεικτικά την μετονομασία μίας από τις ακόλουθες οδούς: Μηδείας ή Γυμνασίου ή Σαλαμίνος ή Κρήτης ή Αναγεννήσεως ή Ηρώδου Αττικού ή Καβάλας ή οποιασδήποτε άλλης κριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να αλλάξει ονομασία που σχετίζεται με την ιστορία της πόλης όπως και της χώρας. Βασικό λοιπόν κριτήριο επιλογής πρέπει να είναι ότι η σημερινή ονομασία έχει τοπικό ή προσωπικό χαρακτήρα που δεν αφορά την ιστορία της πόλης και τους κατοίκους της και είναι ήσσονος σημασίας έναντι της προτάσεως μετονομασίας.

Ο επικεφαλής της Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»

Παναγιώτης Μανούρης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος., Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία., Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ.

Tags: