Η νέα γενιά της πόλης μας, τα παιδιά μας, τίμησαν σήμερα παρελαύνοντας τους ήρωες του έπους 1940-41 που συγκλόνισε όλον τον ελεύθερο κόσμο. Με τη θυσία τους οι Έλληνες καταρράκωσαν τον φασισμό, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν είναι ανίκητος.

Το μήνυμα αυτό είναι πάντα επίκαιρο προς οιονδήποτε επιβουλεύεται την ελευθερία του λαού μας, την Δημοκρατία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.

Τιμή στους ήρωες που έδωσαν το αίμα τους για έναν κόσμο ελεύθερο.

Tags: