Δεν έχει προηγούμενο η αυθαιρεσία και η κακοδιοίκηση της Δημοτικής Αρχής.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας , της 14ης Φεβρουαρίου 2022, η Δήμαρχος  αρνήθηκε να συζητηθεί, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα που κατέθεσε η ΛΑ.ΣΥ., οι μαζικοί φορείς, κάτοικοι της Αλσούπολης  και αφορούσε την γνωστή απαράδεκτη πρόταση της Δημάρχου για την αγορά του οικοπέδου της Altec και την εκεί μετεγκατάσταση των απορριμματοφόρων και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Φυσικά όλες οι Παρατάξεις αποχωρήσαμε από την Συνεδρίαση.

Επιπλέον, το πρωΐ της ίδιας ημέρας του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερωθήκαμε ότι ο κ.Χατζησαββίδης, δρώντας μονομερώς και χωρίς προηγούμενη απόφαση της τριμελούς Επιτροπής (που δεν έχει συνεδριάσει μέχρι και σήμερα), απηύθυνε δημόσια πρόσκληση σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο να κάνει  “προσφορά”  που θα αξιολογηθεί από την  διαπαραταξιακή επιτροπή, με αντικείμενο την «εύρεση» ακινήτου και με προθεσμία κατάθεσης μέχρι τις 02/03/2022. Ο κ. Χατζησαββίδης  στην καλύτερη γι’ αυτόν εκδοχή δεν γνωρίζει την  προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Η διαπαραταξιακή αλλά και η Οικονομική Επιτροπή της οποίας είναι Πρόεδρος δεν συνήλθαν και δεν αποφάσισαν οτιδήποτε σχετικό :

1) με την ανάγκη  διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανεύρεση του οικοπέδου,

2) με τους όρους και τα δικαιολογητικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία και

3) με  την προθεσμία κατάθεσης του φακέλου της πρότασης, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους για την διαμόρφωση της πρότασής τους και για την έκδοση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών .

Εξάλλου η Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  δήλωσαν κατ’ επανάληψη στις ομιλίες τους, χωρίς ίχνος πολιτικής σοβαρότητας – εντιμότητας και σεβασμού στους πολίτες και στους αιρετούς εκπροσώπους τους, ότι η συγκεκριμένη πρόταση της Δημάρχου για την αγορά του οικοπέδου ιδιοκτησίας Altec , δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει επειδή η Δημοτική Αρχή, των 8 Δημοτικών Συμβούλων ,  δεν διαθέτει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει κυριαρχικά διότι  απαιτείται να υπερψηφιστεί από 28 Δημοτικούς Συμβούλους για να εγκριθεί.

Τότε γιατί δεν την αποσύρουν; Γιατί εμμένει σε αυτή την πρόταση η Δημοτική Αρχή αναφέροντας ακόμη και  το οικονομικό κόστος; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται;

Αντί να αποσύρουν την συγκεκριμένη αόριστη πρόταση  που εισάγουν με ιδιαίτερη σπουδή και ζήλο, επειδή στερείται φακέλου και όλων των προαπαιτούμενων νόμιμων στοιχείων βάσει των οποίων θα μπορούσε να γίνει η αξιολόγηση της, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει την πολιτική της κατρακύλα ξεκινώντας συγχρόνως και την “διαγωνιστική” διαδικασία η οποία είναι εξίσου αντιπροσωπευτική της προτάσεως και ταιριάζει περισσότερο σε επιχείρηση οικογενειακών συμφερόντων, παρά σε διοίκηση  Ο.Τ.Α.

Απαξιώνουν τους θεσμούς, χλευάζουν ανενδοίαστα τα θεσμικά όργανα, διαπαραταξιακή επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο, επιδίδονται σε μεθοδεύσεις και τακτικισμούς.

Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή. Μιλούν οι πράξεις και τα έργα της.

Η συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και οι κάτοικοι της πόλης μας, έχουμε ήδη απορρίψει το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για την μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου στον πρώην χώρο της ALTEC.

Το αμαξοστάσιο προφανώς πρέπει να φύγει από το Δημοτικό Στάδιο, με την τήρηση όμως όλων των νομίμων  διαδικασιών.

Η Δημοτική Αρχή να αποσύρει αμέσως την εξωθεσμική και έκνομη πρόταση της Δημάρχου για την μεταφορά του αμαξοστασίου στον πρώην χώρο της ALTEC.

Γραφείο Τύπου Δημοτικής Παράταξης

«Δημιουργία Αλληλεγγύη” Παναγιώτης Μανούρης»