Η άρνηση του Προέδρου του Δ.Σ. αλλά και της Δημοτικής Αρχής να φέρει προς συζήτηση το θέμα της ALTEC στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση όλων των Δημοτικών Παρατάξεων από την 5η Συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2022.

Η Δήμαρχος νωρίτερα είχε φέρει εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και την πρόθεση της να μεταφέρει το αμαξοστάσιο του Δήμου στον χώρο της πρώην ALTEC, πρόταση αδικαιολόγητη και πέρα από κάθε έννοια νομιμότητας διαδικασιών.

Το ίδιο πρωί της 14ης Φεβρουαρίου ο κ. Χατζησαββίδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με το έγγραφό του προς την Διαπαραταξιακή Επιτροπή και την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος την οποία συνέταξε και υπέγραψε ο ίδιος , δείχνει ότι δεν γνωρίζει, στην καλύτερη περίπτωση τις διαδικασίες που προβλέπονται.
Κάλεσε τον οποιονδήποτε , να προτείνει το οτιδήποτε, χωρίς συγκεκριμένες προδιαγραφές, ανατρέποντας κάθε νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία και ανοίγοντας ένα άνευ προηγουμένου «αλισβερίσι». Ξεκίνησε έτσι ένα κλασικό ανατολίτικο παζάρι, στο οποίο ο καθένας μπορεί να έρθει να προτείνει οτιδήποτε, χωρίς να ξέρει τι ζητάμε και με ποιες προδιαγραφές .
Σε αυτή την διαδικασία πλέον δεν μπορεί να συμμετέχει καμία Διαπαραταξιακή Επιτροπή, διότι δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση διαγωνιστική διαδικασία όπως προβλέπεται από τον Νόμο.
Είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ζητούν όλες οι Παρατάξεις. Εκεί είναι φανερό ότι θα καταψηφίζαμε ως πλειοψηφία την πρόταση της Δημάρχου για τον χώρο της πρώην ALTEC.
Κατόπιν θα μπορούσε η Διαπαραταξιακή να τροποποιήσει τους όρους της διακήρυξης του 2017 με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και να γίνει ένας νέος διαγωνισμός με μια αναλυτική και συγκεκριμένη αλλά κυρίως νόμιμη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να προκύψει κατάλληλος προς αδειοδότηση χώρος για μεταφορά του αμαξοστασίου, όπως άλλωστε επιβάλλεται.
Δεν έχει καμία δικαιολογία η Δημοτική Αρχή να μην φέρνει το θέμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Συνεδρίασης (28/02/22) το θέμα της ALTEC, δεν συμπεριλαμβάνεται.
Κατόπιν τούτου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία «Αλληλεγγύη», δηλώνουμε ότι θα απέχουμε από την συγκεκριμένη Συνεδρίαση, καθώς πρέπει να σταματήσει αυτή η μεθόδευση που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή, καταπατώντας κάθε έννοια θεσμικών κανόνων δικαίου που διέπουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
Δεν μπορεί να συνεχίζεται ο εκφυλισμός θεσμών και διαδικασιών, με προεξέχουσα την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να αρνείται να θέσει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέμα που καταθέτουν Παρατάξεις του Δήμου μας νόμιμα εκλεγμένες . Στην συγκεκριμένη περίπτωση με εμφανή πλειοψηφία το θέμα έπρεπε να έχει εισαχθεί προς συζήτηση ήδη στο προηγούμενο Δ.Σ .
Η Δημοτική Αρχή αρνείται για μια φορά ακόμη να λειτουργήσει δημοκρατικά και επιχειρεί να διχάσει τους κατοίκους της πόλης μας. Θα μας βρει απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις.
«Δημιουργία Αλληλεγγύη»
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ.

Tags: