Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της θέσης μας για άμεση εισαγωγή του θέματος του αμαξοστασίου και με δεδομένο ότι συνεχίζετε να μην το φέρνετε ως θέμα  προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης, σας γνωστοποιούμε ότι και στην σημερινή συνεδρίαση δεν θα είμαστε παρόντες.

Η Δημοτική Αρχή έχει  δημιουργήσει με τη στάση της σοβαρό θέμα δημοκρατικής λειτουργίας του Σώματος.

Η άρνησή σας να συζητηθεί το θέμα το οποίο αποτελεί αίτημα τη συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων  είναι τόσο  πρωτοφανής όσο και  αντιδημοκρατική.

Σας καλούμε να συμπεριφερθείτε όπως επιβάλλει ο ρόλος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Tags: