Οι υποτροφίες του Ιδρύματος Βυζίου βρίσκονται στο συρτάρι της Δημάρχου για μικροπολιτικά οφέλη.

Παρακολουθήσετε το παρακάτω απόσπασμα:

 

Tags: