Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Χριστοδούλου, της Δημοτικής παράταξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”, στη συνεδρίαση της 24ης Απριλίου 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε το θέμα της σωστής ενημέρωσης των ιδιωτών για την υποχρέωση τακτικού καθαρισμού εγκαταλειμμένων οικοπέδων ή κτισμάτων τους στον δήμο.

Έχει διαπιστωθεί άρνηση ή αδιαφορία μέρους της δημοτικής Αρχής να παρέχει σχετική ενημέρωση σε όσους απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία.

Στη Νέα Ιωνία, βρίσκονται αρκετοί μικροί ή μεγάλοι εγκαταλειμμένοι χώροι και η αναγκαιότητα ενημέρωσης από το δήμο πρέπει να είναι ουσιαστική.

 

Η Δημοτική παράταξη “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”, σας παρέχει γενικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το τι ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010, θεωρώντας  ότι η Δημοτική αρχή θα έπρεπε να δώσει σαφή κατεύθυνση εξυπηρέτησης των δημοτών που αναζητούν  πληροφορίες για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τους ιδιωτικούς χώρους και την καθαριότητα μέσα σε αυτούς.

 

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρο 94 παρ. 26 και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβαίνουν σε τακτικό καθαρισμό, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτούς καθώς και η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα (άρθρο 433 ΠΚ).

Απλούστερα, όπως έχει επαναλάβει στο παρελθόν ο επικεφαλής Παναγιώτης Μανούρης, ο δήμος μπορεί μετά από καταγγελία ή και αυτεπάγγελτα, να ζητήσει έλεγχο από την διεύθυνση υγιεινής και μετά, με  παρουσία εισαγγελέα, να καθαρίσει το ακίνητο. Ο λογαριασμός αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη και αν δεν πληρωθεί βεβαιώνεται και πηγαίνει εφορεία.