Τη μεγάλη καθυστέρηση στη σύνταξη έκθεσης του ισολογισμού του 2015 ανέδειξε ο επικεφαλής της “Δημιουργίας Αλληλεγγύη” Παναγιώτης Μανούρης στη σχετική συζήτηση στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο. Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του :

“Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη σύνταξη της έκθεσης ισολογισμού του 2015, γεγονός που φέρνει πίσω και την ήδη καθυστερημένη έκθεση για το 2016. Αυτό οφείλεται στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δήμου και μια απ’ αυτές είναι η Οικονομική Υπηρεσία. Τρέφω μεγάλο σεβασμό στους υπαλλήλους τόσο της Οικονομικής Υπηρεσίας όσο και σε αυτούς των υπολοίπων υπηρεσιών που υπερβάλλουν εαυτούς πολλές φορές για να τα βγάλουν πέρα, όμως είναι πολύ λίγοι για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση τους και θα πρέπει να διεκδικηθούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού…

… Θα πρέπει να διεκδικήσουμε από την κεντρική διοίκηση την πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να αποκτήσει οικονομική αυτοτέλεια και να μη λογίζονται ως έσοδα των Δήμων μόνο τα βεβαιωμένα πρόστιμα και οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.” ανέφερε ο Παναγιώτης Μανούρης αναδεικνύοντας τις αιτίες του προβλήματος και την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση.

…Η διαφωνία μας δεν αφορά στην έκθεση ισολογισμού αλλά στο γεγονός ότι αυτή η εικόνα προκύπτει από την εφαρμογή ενός προϋπολογισμού με του οποίου τη φιλοσοφία είχαμε διαφωνήσει και τότε. Η πολιτική προσέγγισή μας για την ανάπτυξη της πόλης είναι διαφορετική…”