Παρέμβαση για τη σωστή λειτουργία των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας, έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Παναγιώτης Μανούρης, στη συνεδρίαση της 24ης Απριλίου 2018.

Η παρέμβαση έγινε όταν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πρόδρομος Αβακουμίδης, απαίτησε από δημοτικούς υπαλλήλους, που είχαν έρθει με πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για άλλο θέμα, να του απαντήσουν σε δικούς του προβληματισμούς.

Κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, τίθενται επίκαιρες ρωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων προς την Δημοτική αρχή. Στα όποια ερωτήματα μπορούν να απαντήσουν μόνο τα αρμόδια αιρετά πολιτικά πρόσωπα ή όποιος κληθεί από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο  Παναγιώτης Μανούρης τόνισε ότι αυτή η ενέργεια από τον κ. Αβακουμίδη αν γίνεται συνειδητά είναι ανάρμοστη ή δηλώνει πλήρη άγνοια του κανονισμού λειτουργίας των συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Αβακουμίδης στη συνέχεια, προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις, μιλώντας για λογοκρισία στο πρόσωπό του, αλλά φυσικά δεν έπεισε κανέναν.

Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ατυχής στιγμή τη συγκεκριμένης συνεδρίασης, αν στο παρελθόν ο εν λόγω Δημοτικός Σύμβουλος δεν έχει κάνει παρόμοιες παρεμβάσεις, κάτι που φανερώνει ή άρνηση αποδοχής του κανονισμού ή άγνοιά του και αδιαφορία. Αν τον είχε μελετήσει θα γνώριζε  το πλαίσιο λειτουργίας μιας συνεδρίασης, κάτι που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα.

Ο Δήμαρχος κ. Ηρακλής Γκότσης, ταυτίστηκε με την παρέμβαση του Παναγιώτη Μανούρη.